Izrada fotografija

 • Amaterska fotografija           9x13            1,80 KN

 • Amaterska fotografija         10x15            2,00 KN

 • Amaterska fotografija         13x18            5,00 KN

 • Amaterska fotografija         15x20            6,00 KN

   

 • Profesionalna fotografija    10x15            5,00 KN

 • Profesionalna fotografija    13x18          10,00 KN

 • Profesionalna fotografija    15x20          12,00 KN

 • Profesionalna fotografija    20x30          15,00 KN
   

 • Fotografije za dokumente  1x6 kom      30,00 KN

 • Fotografije za dokumente  2x6 kom      50,00 KN
   

 • Fotografija većeg formata  30x40          50,00 KN

 • Fotografija većeg formata  40x60          80,00 KN

 • Fotografija većeg formata  50x70        100,00 KN

Fotokopiranje/printanje/skeniranje

 • Fotokopiranje    A4 CB  1-150                 0,50 KN

 • Fotokopiranje    A4 CB  151-500             0,35 KN

 • Fotokopiranje    A4 CB  501+                  0,25 KN

 • Fotokopiranje    A3 CB  1-50                   1,00 KN

 • Fotokopiranje    A3 CB  50+                    0,50 KN
   

 • Fotokopiranje    A4 Color                        2,50 KN

 • Fotokopiranje    A4 Color 50+                 2,00 KN

 • Fotokopiranje    A3 Color                        5,00 KN

 • Fotokopiranje    A3 Color 50+                 3,50 KN
   

 • Print na samoljepljivi papir  A4 CB          2,50 KN

 • Print na samoljepljivi papir COLOR         5,00 KN
   

 • Skeniranje          1-50 kom                        0,50 KN

 • Skeniranje          51- više kom                   0,25 KN

Uvezivanje

 • Uvez spiralni           kom                6,00 KN

 • Uvez žičani             kom               10,00 KN

 • Uvez topli Flex       kom               20,00 KN

 • Uvez tvrdi              kom              100,00 KN

Plastifikacija

 • Plastificiranje        A4                   5,00 KN

 • Plastificiranje        A3                 10,00 KN

Grafička priprema i izrada vizitki

 • Grafička priprema za tisak          50,00 KN

 • Izrada vizitki        100 kom          80,00 KN

 • Izrada vizitki        300 kom        160,00 KN

Presnimavanja s raznih medija

 • Presnimavanje/snimanje CD/DVD  kom   10,00 KN

 • Presnimavanje sa VHS-a                1h     20,00 KN

Wedding paketi

 • MALI PAKET
   

 • 1 fotograf i 1 snimatelj

 • sve fotografije obrađene

 • video u HD rezoluciji, do 3 sata video materijala na prigodnom USB stiku
   

 • OSNOVNI PAKET
   

 • 1 fotograf i 1 snimatelj
  kožni album 40x40 cm dimenzije

 • 300 fotografija 10x15 dimenzije u albumu

 • 20 fotografija 15x20 dimenzije u albumu

 • 5 fotografija 20x30 dimenzije u albumu

 • 150 duplih fotografija 10x15 dimenzije

 • do 4 sata video zapisa na  USB + 4 kompleta DVD-a 

 • 3 spota (mladoženja, mlada, kratki presjek svatova)

 • Dvije šalice za mladence s fotografijom

 • MALI PHOTOBOOK PAKET
   

 • 1 fotograf i 1 snimatelj
   

 • photobook (20 listova) dimenzije 20x30 cm

 • 150 duplih fotografija 10x15 cm dimenzije

 • sve fotografije na USB-u  

 • do 4 sata video zapisa na USB + 4 kompleta DVD-a

 • 3 spota (mladoženja, mlada, kratki presjek svatova)

 • MAVIC-BOOK PAKET

 • 1 fotograf i 1 snimatelj + dron
  photobook 30x40 cm dimenzije

 • 200 duplih fotografija 10x15 cm dimenzije

 • sve fotografije na USB-u 

 • do 4 sata video zapisa na USB + 4 kompleta DVD-a 

 • 3 spota (mladoženja, mlada,  kratki presjek svatova)
   

 • MAVIC PAKET
   

 • 1 fotograf i 1 snimatelj + dron
   

 • kožni album 40x40 cm

 • 300 fotografija 10x15 cm dimenzije u albumu

 • 20 fotografija 15x20 cm dimenzije u albumu

 • 5 fotografija 20x30 cm dimenzije u albumu 

 • 150 duplih fotografija 10x15 cm dimenzije

 • sve fotografije obrađene na USB-u

 • do 4 sata video zapisa na  USB + 4 kompleta DVD-a 

 • 3 spota (mladoženja, mlada kratki presjek svatova)

 • PHOTOBOOK PAKET
   

 • 1 fotograf i 1 snimatelj

 • photobook (20 listova/40 stranica) dimenzije 30x40 cm 

 • 200 duplih fotografija 10x15 cm dimenzije 

 • sve fotografije na USB-u

 • do 4 sata video zapisa na USB + 4 kompleta DVD-a

 • 3 spota (mladoženja, mlada, kratki presjek svatova)

 • XL PAKET
   

 • 2 fotografa + 1 snimatelj + dron

 • photobook 30x40 cm dimenzije

 • 300 duplih fotografija 10x15 cm dimenzije

 • sve fotografije obrađene na USB-u

 • do 4 sata video zapisa na USB + 4 kompleta DVD-a

 • 3 spota (mladoženja, mlada, kratki presjek svatova)  

 • skraćena verzija svatova (60 min video snimka u Full HD kvaliteti)